Verslag Bondswedstrijden

Overzicht


Har-Mon-ie wint laatste wedstrijd.

Nog één punt was nodig voor het behalen van het kampioenschap, dus moest er tenminste gelijk worden gespeeld in de uitwedstrijd tegen Muiderberg.

Aan bord 4 werd het het eerste halve punt binnengehaald.
In het middenspel kreeg Jan van Leeuwen een stuk tegen 2 pionnen. Zijn tegenstander wist hem nog een pion af te snoepen en met een pionnenmeerderheid op de damevleugel ging hij het eindspel in.
Hij behandelde dit eindspel niet helemaal correct en Jan kon pionnen afruilen.
De eindstand van paard tegen pion was remise. 1/2 - 1/2.

Cor Bos aan het eerste bord ging voortvarend van start.
Hij won al snel een stuk en slaagde erin een pion tot dame te promoveren.
Tegen deze overmacht was zijn tegenstander niet opgewassen. 1 1/2 - 1/2.

Aan bord 2 werd de stand weer gelijk getrokken.
Na de opening had Kees Lugthart een stevige stelling opgebouwd en zette zijn tegenstander onder druk.
Deze slaagde er echter in een gevaarlijke tegenaanval via de zwarte diagoneel op te zetten en de koningsstelling van Kees bezweek onder de druk. 1 1/2 - 1 1/2.

Kees van Rooijen had aan bord 3 nog een remise nodig en lang zag het er naar uit, dat de
partij onbeslist zou eindigen.
Zijn tegenstander ontweek een remisevariant en kreeg toen een verwoestende aanval op zijn koningsstelling te verduren.
Die wist hij nog wel te pareren, maar dat kostte hem een paar pionnen.
Het eindspel met een paar pionnen meer was voldoende voor de winst voor Kees, zodat de eindstand 2 1/2 - 1 1/2 werd in het voordeel van Har-Mon-ie en het kampioenschap kon worden gevierd.

Terug naar overzicht

Har-Mon-ie wint ook van BSG.

Tegen het viertal van BSG behaalde Har-Mon-ie zijn vierde overwinning.

Aan het vierde bord met zwart haalde Nico Warner het eerste punt binnen.
In een stelling waarin nog niet veel aan de hand was liet zijn tegenstander een stuk in staan.
Nico bleef daarna het initiatief houden, maar zag te laat, dat hij met een paardzet een kwaliteit verloor.
Met 2 stukken voor een toren stond hij toch nog veel beter en toen Nico met een paarvork nog een stuk won gaf zijn tegenstander op. 1-0.

Kees van Rooijen aan bord 3 verloor in de opening een pion, maar kon met tempowinst druk op het centrum uitoefenen.
Hij zette zijn stukken goed neer en met een dameoffer won hij de pion terug en na afruil van paarden en loper sloeg hij nog een pion.
Het resterende eindspel met lopers van ongelijke kleur bood geen winstkansen meer en zijn tegenstander accepteerde remise.
1 1/2-1/2.
(partij)

Aan bord 2 met zwart had Kees Lugthart zijn avond niet.
In de opening verspeelde hij een pion en zijn tegenstander zette een aanval op.
In slechte stelling verloor hij nog een pion en bleef met een onhoudbaar eindspel zitten. 1 1/2-1 1/2.

Aan het eerste bord nam Cor Bos met wit meteen het initiatief.
Zijn tegenstander speelde erg defensief en Cor kreeg alle ruimte om een koningsaanval op te zetten.
De aanval sloeg door en en met een hopeloze stelling gaf zijn tegenstander op, zodat de eindstand 2 1/2-1 1/2 werd in het voor deel van Har-Mon-ie.

Terug naar overzicht

Kleine winst op Trio.

De wedstrijd tegen Trio is met een kleine overwinning afgesloten.

Aan bord 2 vergiste de tegenstander van Kees van Rooijen zich in de opening met een paardzet. Dat kostte hem een paar tempi en achterstand in ontwikkeling. Kees kreeg een groot overwicht in het centrum en met torens en dame bestookte hij de vijandelijke stelling.
Hij ruilde zijn dame voor 2 torens en een loper en toen hield zijn tegenstander het voor gezien.
partij 1-0.

Aan het 4e bord ging het kalmer.
Arie de Groot ontwikkelde rustig zijn stukken en de partij bleef in evenwicht. Na afruil zagen beide partijen geen winstkansen meer en werd remise overeengekomen. 1 1/2-1/2.

Jan van Leeuwen aan bord 3 verkeek zich op een combinatie van zijn tegenstander en verloor een stuk tegen een pion.
Zijn tegenstander voerde de druk op en hoewel Jan zich hardnekkig verdedigde kon hij niet verhinderen, dat hij meer materiaal moest inleveren en hij ging het eindspel in met een toren minder en Jan gaf op. 1 1/2-1 1/2.

Na een felle strijd op de koningsvleugel aan bord 1 was Cor Bos zijn koningspionnen kwijt.
Hij had 2 stukken voor een toren en 2 pionnen. Hij behield het initiatief met een aanval op de vijandelijke koning. Door een slordigheidje dreigde hij de grip op de stelling te verliezen, maar zijn tegenstander overzag een verlies van de kwaliteit en toen Cor ook nog de kans kreeg zijn dame op de 8e rij te krijgen gaf zijn tegenstander in hevige tijdnood op, zodat de eindstand 2 1/2-1 1/2 werd in het voordeel van Har-Mon-ie.

Terug naar overzicht

Ruime overwinning op Moira.

Het vorige seizoen sloot Har-Mon-ie af met winst tegen Moira. De eerste wedstrijd van dit seizoen werd een herhaling.

Aan het derde bord opende Kees van Rooijen rustig. Op de damevleugel kreeg zijn tegenstander overwicht op de witte velden en met nauwkeurig spel wist Kees dit te neutraliseren. Na afruil van stukken bood zijn tegenstander remise aan en gelet op de stand op de overige borden accepteerde Kees.
partij 1/2 - 1/2.

Jan van Leeuwen met zwart aan bord 4 wist in een gecompliceerde stelling de kwaliteit te winnen, maar zijn pionnenstelling was kwetsbaar.
De loper van zijn tegenstander zat opgesloten en bij een poging de loper te redden gaf zijn tegenstander de Dame weg. 1/2 - 1 1/2.

Kees Lugthart speelde zijn eerste bondswedstrijd met zwart aan bord 2.
In een gecompliceerde stelling gaf hij een stuk tegen 2 pionnen. Na afruil van stukken had zijn tegenstander een loper meer op het bord en Kees had een pionnenoverwicht op de koningsvleugel en Kees zat in vliegende tijdnood. Zijn tegenstander onderschatte de kracht van de pionnen, verzuimde op tijd af te ruilen en zag te laat, dat hij promotie niet meer kon verhinderen. 1/2 - 2 1/2.

Als laatste was aan bord 1 Cor Bos nog bezig met een voor zijn tegenstander verloren partij.
Cor had door onoplettendheid van zijn tegenstander een stuk voorsprong gekregen en hield dit vast tot aan het eindspel. Hij voerde de druk op en dat leverde nog een stuk op.
Na een paar zetten gaf zijn tegenstander op, zodat de eindstand 1/2 - 3 1/2 werd in het voordeel van Har-Mon-ie.

Terug naar overzicht