Interesse?

Als je belangstelling hebt voor schaken en het wel eens wilt proberen in clubverband, bestaat daarvoor een goede mogelijkheid.

Het is niet beslist noodzakelijk om iedere dinsdagavond aanwezig te zijn. Het indelingsprogramma houdt daar voldoende rekening mee. Wel moet je je dan minimaal één uur van te voren afmelden.

Ook kun je op moment van aanmelding, bijvoorbeeld halverwege het seizoen, meedoen met de interne competitie.

De eerste 4 weken zijn gratis. Daarna moet je beslissen of je lid wilt worden van de club en zal naar rato van de duur van het nog lopende seizoen de contributie worden vastgesteld.
De contributie bedraagt € 90,- per jaar.

Verdere informatie bij:


Piet Boere  		0348-473115 e-mail Piet Boere
Bert Burggraaff 		0348-473313 e-mail Bert Burggraaff
Kees van Rooijen  		0348-472037 e-mail Kees van Rooijen